کارتخوان هوشمند

Smart Card Reader

پرداخت الکترونیکی
کنترل دسترسی
امنیت شبکه

کارتخوان هوشمند تماما ساخت ایران می باشدو قابلیت سفارشی سازی با توجه به نیاز های مشتری را دارد. در نظر داشته باشید امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نیاز جامعه به دولت الکترونیک کارتخوان هوشمند بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این محصول مورد تایید سازمان ثبت احوال نیز بوده است.

 • محصــول کامـلا بـومی سـاخت ایران با قابلیت ســفارشی ســازی متناســب با نیاز مشــتری
 • دارای گـواهینامه سازمان ثبت احـوال و ســازگاری کامل با سیاسـت های دولت الکترونیـک
 • پشتیبانی از استانداردهای SC/PC و CCID
 • عـــدم نــیاز به نصـب درایور و شـناسـایی اتوماتیک کارتخوان بعد از اتصال به کامپیوتر
  دارای گارانتی یک ساله تعویض و خدمات پس از فروش
 • محصــول کامـلا بـومی سـاخت ایران با قابلیت ســفارشی ســازی متناســب با نیاز مشــتری
 • دارای گـواهینامه سازمان ثبت احـوال و ســازگاری کامل با سیاسـت های دولت الکترونیـک
 • پشتیبانی از استانداردهای SC/PC و CCID
 • عـــدم نــیاز به نصـب درایور و شـناسـایی اتوماتیک کارتخوان بعد از اتصال به کامپیوتر
  دارای گارانتی یک ساله تعویض و خدمات پس از فروش