اخبار و مقالات

دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با همکاری کمیسیون ملی یونسکو در پردیس فنی دانشگاه تهران برگزار می‌کند.
تحقیق و پژوهشی درباره «ظرفیت‌سازی در حوزه هوش مصنوعی با تأکید بر توانمندسازی و بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت» سخنرانان: 1- دکتر هادی مرادی، دانشیار دانشگاه مهندسی برق و…
ادامه مطلب
فهرست