صفحه اصلی/ محصولات/ نرم افزار/ کیوسک سلف سرویس احراز هویت

کیوسک سلف سرویس احراز هویت

Biometric Authentication Self Service Kiosk

احراز هویت
اسکن مدارک
دریافت تصویر چهره

کیوسک احراز هویت راهکاری هوشمند در راستای تحقق تحول دیجیتال و خدمات الکترونیک برای ارائه خدمات غیر حضوری هست. کیوسک احراهویت با بکارگیری مدل شبکه عصبی عمیق بومی برای اخذ و پردازش گفتار مبتنی بر هوش مصنوعی، دارای فناوری منحصر به فرد و بومی تشخیص زنده بودن و تطبیق تصویر چهره است.

 • احراز هویت بیومتریکی کارآمد برای ارائه خدمات غیرحضوری
 • راهکار هوشمند در راستای تحقق تحول دیجیتال و خدمات الکترونیک
 • سهولت ارائه خدمات متنوع و افزایش رضایتمندی مشتریان
 • بکارگیری فناوری منحصر به فرد و بومی تشخیص زنده بودن و تطبیق تصویر چهره
 • بکارگیری مدل شبکه عصبی عمیق بومی برای اخذ و پردازش گفتار مبتنی بر هوش مصنوعی
 • دارای پنل مدیریتی و داشبورد گزارش‌ساز منطبق بر نیاز مشتری
 • امکان سفارشی‌سازی محصول متناسب با الزامات قانونی کسب و کار
 • احراز هویت بیومتریکی کارآمد برای ارائه خدمات غیرحضوری
 • راهکار هوشمند در راستای تحقق تحول دیجیتال و خدمات الکترونیک
 • سهولت ارائه خدمات متنوع و افزایش رضایتمندی مشتریان
 • بکارگیری فناوری منحصر به فرد و بومی تشخیص زنده بودن و تطبیق تصویر چهره
 • بکارگیری مدل شبکه عصبی عمیق بومی برای اخذ و پردازش گفتار مبتنی بر هوش مصنوعی
 • دارای پنل مدیریتی و داشبورد گزارش‌ساز منطبق بر نیاز مشتری
 • امکان سفارشی‌سازی محصول متناسب با الزامات قانونی کسب و کار