Mask Detection

بسته نرم افزاری تشخیص هوشمند ماسک

MaskDetection
زمان پردازش:کـمتر از ٥٠٠ میلی ثانیه
قابلیت اجرا بر روی انواع دوربین های نظارتی و وب کم
قابلیت تشخیص دمای بدن: اخـتیاری

با شیوع ویروس کرونا و در راستای کاهش شیوع و محافظت از سلامت افراد، استفاده از ماسک در بسیاری از مکان های پر ازدحام مانند بانک ها، فرودگاه ها، ایستگاه های مترو، فروشگاه ها و … اجباری شده است. از این رو با استفاده از تکنیک های پیشرفته هوش مصنوعی و یادگیری ژرف، راهکاری برای تشخیص استفاده یا عدم استفاده افراد جامعه از ماسک توسط واحد تحقیقات هوش مصنوعی شرکت طرح و پردازش غدیر منتشر شده است.

  • فاصله سوژه تا دوربین: تا ٣ مـتر

  • مقاوم به پوشاننده های صورت نظیرکلاه، عینک و حـجاب
  • تشـخیص بلادرنگ ماســک برای حداکـثر چهارنفر تا فاصـله٣ متری از دوربین
  • آموزش شبکه بر روی پایگاه داده بومی (تصاویر افراد ایرانی) مشتمل بر ٤٠٠٠ تصویر
  • عدم نیاز به سخت افزار خاص و قابلیت اجرا بر روی انواع بردهای Raspberry Pi و انواع دوربین های نظارتی و وب کم

با شیوع ویروس کرونا و در راستای کاهش شیوع و محافظت از سلامت افراد، استفاده از ماسک در بسیاری از مکان های پر ازدحام مانند بانک ها، فرودگاه ها، ایستگاه های مترو، فروشگاه ها و … اجباری شده است. از این رو با استفاده از تکنیک های پیشرفته هوش مصنوعی و یادگیری ژرف، راهکاری برای تشخیص استفاده یا عدم استفاده افراد جامعه از ماسک توسط واحد تحقیقات هوش مصنوعی شرکت طرح و پردازش غدیر منتشر شده است.

  • فاصله سوژه تا دوربین: تا ٣ مـتر

  • مقاوم به پوشاننده های صورت نظیرکلاه، عینک و حـجاب
  • تشـخیص بلادرنگ ماســک برای حداکـثر چهارنفر تا فاصـله٣ متری از دوربین
  • آموزش شبکه بر روی پایگاه داده بومی (تصاویر افراد ایرانی) مشتمل بر ٤٠٠٠ تصویر
  • عدم نیاز به سخت افزار خاص و قابلیت اجرا بر روی انواع بردهای Raspberry Pi و انواع دوربین های نظارتی و وب کم
فهرست